Verhuurvoorwaarden

  1. De huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen. Solextours Drents- Friese Wold wordt geacht de Solex in goede staat te hebben afgeleverd. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van vermissing of diefstal van de Solex. Bij vermissing of diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex. De huurkosten zijn daarbij niet inbegrepen.
  2. Het rijden op een Solex is alleen toegestaan voor personen welke in het bezit zijn van een (bromfiets- )rijbewijs. De huurder dient een legitimatiebewijs bij zich te hebben. Het is niet toegestaan om met meer dan 1 persoon op de Solex te rijden.
  3. De huurder maakt op de gehuurde Solex deel uit van het verkeer. Alle geldende verkeersregels en de plaatselijke APV zijn van kracht. Gebruik van alcohol en/of andere geestverruimende middelen is tijdens de huurperiode niet toegestaan. Bij het overschrijden van deze regels is de huurder daarvoor zelf verantwoordelijk.
  4. Het is niet toegestaan trottoirbanden/stoepranden op en af te rijden, met de Solexen tegen elkaar aan te botsen en op onverharde wegen/paden te rijden. Het is ook niet toegestaan om onderweg brandstof bij te tanken! Deze solexen kunnen uitsluitend rijden op een speciaal daarvoor geschikte brandstof.
  5. De solexen zijn WA verzekerd. Huren van de solex geschiedt op eigen risico. Solextours Drents-Friese Wold is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. In geval van een WA-schade geldt voor de huurder een eigen risico van € 175,00. Let op: Bij het rijden met een solex kan straatvuil of olie/vet opspatten en op uw kleding komen. Houd hier rekening mee. Solextours Drents-Fries Wold is hiervoor niet verantwoordelijk.
  6. Reserveren/Annuleren reserveringen Bij slecht weer (regen) kan de reservering tot op de huurdag zelf kosteloos worden omgeboekt naar een andere datum. De reservering kan tot 4 weken voor de huurdatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering van de reservering tussen 4 en 2 weken voor de huurdatum wordt 25 % van het huurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering van de reservering binnen 2 weken voor de huurdatum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.
  7. Betaling per bank uiterlijk vooraf op de dag van verhuur of contant vooraf de rit.
  8. Door ondertekening van de verhuurbevestiging (welke ook per mail wordt verstuurd) verklaart de huurder met bovenstaande akkoord te gaan.
Chat openen
1
Hulp nodig of reserveren?
Hallo,
Waar kan ik u mee helpen?